1. mai i år markeres i en unntakstilstand. Vi står midt i en verdensomspennende pandemi som truer tryggheten for helse og arbeid.

Vi kan ikke møtes fysisk, men må nøye oss med digitale taler og tog. Vi må stå sammen ved å holde avstand, men kampene for arbeidsfolk sine rettigheter og solidariteten med hverandre er viktigere enn noensinne.

Koronakrisen er først og fremst en helsekrise, men får også vidtrekkende konsekvenser for verdensøkonomien.

I Norge ser vi de høyeste ledighetstallene siden 2. verdenskrig, med en ledighet både på landsbasis og i Asker og Bærum på over 10 prosent. 430.000 mennesker er helt eller delvis arbeidsledige, og i Asker og Bærum var antall ledige ved månedsskiftet over 12.000.

Krisen viser tydelig hvem vi ikke klarer oss uten i samfunnet. Mange i yrkesgrupper som har blitt tatt for gitt er heltene i kampen mot sykdommen. Alle i helsevesenet, men også renholdere, transportarbeidere og butikkansatte står på i førstelinjen for oss alle.

Selv om applaus og gode ord er fint, så må vi sørge for et skikkelig løft i disse yrkene, med hele, faste stillinger og en lønn å leve av.

Gjennom kriseforliket i Stortinget sørget SV sammen med resten av opposisjonen for at krisepakkene fikk en mer sosial profil. Det ble gjort viktige forbedringer av regjeringens forslag, gjennom styrking av tiltakene for utsatte grupper og ekstra midler til sykehusene og kommunene.

Kriser avslører mye om et samfunn. Koronakrisen er den største krisen vårt samfunn har blitt stilt overfor på mange år, og Norge sto praktisk talt uten beredskap da pandemien kom.

Vi må kreve en styrking av beredskapen, og en styrking av de offentlige sykehusene i hele landet. Vi må reversere nedbyggingen av sengeplasser, øke intensivplasser og sørge for nasjonal produksjon av smittevernutstyr og legemidler.

1. mai er også en dag for internasjonal solidaritet. Fattige land står enda dårligere rustet i møte med pandemien, og smitteutbrudd i verdens flyktningeleire blir katastrofalt. Norge må derfor ta sin del av ansvaret og hente hjem barn og barnefamilier.

Akkurat nå er det kanskje vanskelig å se for seg, men det kommer en tid etter krisen også. SV skal fortsette å kjempe for et samfunn med sterke fellesskap og små forskjeller. Et samfunn for de mange, ikke for de få.

Gratulerer med dagen!